L
L
L
L
Lmailbericht van website bezoeker
Agenda 2017

Dinsdag  9 mei

open repetitie. Wie belangstelling heeft om een repetitie bij te wonen, eens te luisteren naar de klanken van ons vocaal ensemble, zelf mee te zingen of.....

wie weet lid te worden, is  van harte welkom. Meld je vooraf wel even aan bij de secretaris dan krijg je nadere informatie.

10 september

Optreden in de beeldentuin in Marcharen om 14:00 u en om 15:00 uur

Zondag 12 november

Jubileumconcert ter gelegenheid van 25 jarig bestaan Vocaal ensemble Xing. Aanvang 14:30 uur in feestzaal d'n Beer, Dorpsstraat 77 te Rosmalen

Vrijdag 15 december

Kerstoptreden  in de middag voor de Zonnebloem in het Nico Schuurmanshuis te Orthen

Vrijdag 22 december

vanaf 18:00 optreden in de Vreeburgpassage tijdens Kerstwandeling